Miljömålet Miljömålet Giftfri miljö – aktuellt idag och i framtiden

Miljö- och Kemidagarna

Sveriges regering och riskdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Under den här föreläsningen kommer du att få en bild av hur Kemikalieinspektionen driver på utvecklingen och lämnar förslag på hur Giftfri miljö ska bli möjligt att nå.

 

Miljömålet Giftfri miljö - aktuellt idag och i framtiden

-  Amelie Pedersen, Kemikalieinspektionen

 

Amelie Pedersen är senior utredare och projektledare på enheten Strategier och uppdrag. De ansvarar för att utveckla styrmedel och övergripande strategier inom myndighetens ansvarsområde. De följer upp, utvärderar och rapporterar miljömålet Giftfri miljö.

 

 

Amelie Pedersen Kemikalieinspektionen

Amelie Pedersen, Fil.dr. Kemikalieinspektionen

 

 

Om föreläsningen

Jag kommer att berätta om miljömålets betydelse för vårt miljöarbete, resultat som vi har uppnått hittills och om nya etappmål efter 2020. Föreläsningen riktar sig till dig som påverkas av hur vi utvecklar lagstiftning och andra styrmedel för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det kan alltså gälla företag, myndigheter, forskare, producenter, konsumenter med flera.

 

KEMI-1-1

 

Publicerat
26. February 2020