EcoOnline SE Blog

EcoOnline SE Blog

kemikaliehantering i produktion

Kemikaliesäkerhet berör alla – se till att ditt företag arbetar med rätt verktyg

Kemikalie- och arbetssäkerhetslagarna ålägger aktörerna en rad skyldigheter att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier. Ett exempel är kravet på att skydda arbetstagarnas hälsa som...

Läs mer
Ledningens engagemang

Säkerställa arbetstagarnas engagemang i hälsa och säkerhet

Att etablera en arbetsmiljö med hög medvetenhet om hälso- och säkerhetsfrågor är en stor utmaning för de flesta organisationer. Trots det har många företag världen över lyckats utveckla...

Läs mer
Planera

Tillbudsrapportering: Ett nytt förhållningssätt till en känd utmaning

Av: Adel Lawson, expertförfattare inom hälsa och säkerhet, EcoOnline, Irland

Läs mer
mockup - detta bör du veta om riskbedömning

Riskbedömning av kemikalier - detta bör du veta

Vad är en riskbedömning? Krav på kartläggning av risker på arbetsplatsen finns i Arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverket definieras riskmedömningen som: "Sannolikheten för att ohälsa eller...

Läs mer
mockup - 8 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

7 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

Ett säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie. Säkerhetsdatabladet ska ge de som...

Läs mer
Kemikalieskåp

Få ordning på kemikalierna

Få ordning Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser. Eftersom kemikalier kan ha  allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra rutiner för hur de ska användas på...

Läs mer