EcoOnline SE Blog

EcoOnline Blogg

Substitution av kemikalier ─ Hur tar man hänsyn till kemikalier som är farliga för miljön?

Att successivt eliminera kemikalier som är skadliga för människors hälsa och miljön från marknaden, miljön och livsmedelskedjan är en väsentlig del i modern kemikalielagstiftning.

Läs mer

Hemmakontor i coronatider - rättigheter och skyldigheter

För att förhindra spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten gått ut med det allmänna rådet att arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare att arbeta hemma om det är möjligt. Vad har du som...

Läs mer
5 risker när du inte arbetar med substitution

5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga på din arbetsplats. Vilka är effekterna om man väljer att inte jobba med substitution? Vi kommer att ge dig svaret på den här...

Läs mer
Tips för att förändra kulturen i din organisation

5 praktiska steg för att förändra kulturen i din organisation

Enligt en studie utförd av HMS: ”Säkerhetskulturen i en organisation är det individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i...

Läs mer

Säkerhetsdatablad - allt du behöver veta

Allt du behöver i form av säkerhetsdatablad från dina leverantörer, kunskap och tips.  

Läs mer

5 tecken på att du behöver byta HMS-verktyg

HMS-arbete kan vara tidskrävande. För att säkerställa att ditt företag följer lagen och skapar bästa praxis för en säker arbetsplats förlitar du dig kanske på ett lättanvänt system som är...

Läs mer

7 steg för en enkel implementerings- process för ett säkerhetssystem

Förbättringen av arbetssäkerheten kräver ett långsiktigt engagemang. När du digitaliserar arbetssäkerhetshanteringen kan du stödja denna utveckling och påskynda arbetet i organisationen mot en...

Läs mer

Så genomför du en lyckad riskbedömning

Varje företag med anställda har en lagstadgad skyldighet att utföra en riskbedömning som beaktar alla potentiella risker på arbetsplatsen: fysiska, mentala, kemiska, biologiska risker osv.

Läs mer

5 fördelar med att välja EcoOnline

På EcoOnline gör vi säkerhet på arbetsplatsen till det självklara valet. När säkerheten är så enkel blir det en naturlig vana. En vana som växer sig starkare år efter år. Vi brinner för att...

Läs mer

Så ersätter du kemikalier

Att arbeta med ersättning och utfasning av farliga kemikalier är ett kontinuerligt arbete och ett viktigt sådant. För att kunna genomföra processen på ett effektivt sätt är det bra att lära sig...

Läs mer