EcoOnline SE Blog

EcoOnline Blogg

Tillbaka på arbetsplatsen: en sammanfattande guide

Är du en av de många som har återvänt eller snart kommer att återvända till din arbetsplats? Eller är du en av dem som kommer att fortsätta arbeta hemifrån ett tag till? Oavsett vilket är det...

Läs mer

De lagstadgade kraven på arbetsmiljö

Lagstiftning bör inte vara den främsta drivkraften för att hantera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Å andra sidan har lagar och förordningar formulerats specifikt för att skydda personalens hälsa,...

Läs mer

Vad är ett ledningssystem för arbetsmiljö? Hur hittar jag rätt system?

Det sägs att arbetsmiljön aldrig kommer att vara fullständig – ens om man har lyckats uppnå noll arbetsplatsolyckor. Bra säkerhet måste förtjänas varje dag, och i varje uppgift som väntar. En enda...

Läs mer

Hur minskar man sjukfrånvaron?

Fokusera på fem viktiga områden. Sjukfrånvaro kan aldrig undvikas helt. Vi är alla människor och alla blir sjuka ibland. Ju mer frånvaro på grund av sjukdomar vi kan förebygga, desto bättre för...

Läs mer

Så uppfyller du REACH-kraven för kemikaliesäkerhet och riskbedömning

Producerar, importerar eller använder ditt företag kemikalier eller kemiska produkter? Om svaret är ja, har ditt företag sannolikt skyldigheter enligt EU:s REACH-lagstiftning som måste uppfyllas....

Läs mer

Att bli certifierad enligt ISO 45001

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) dör över 7 600 människor varje dag av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar – det är över 2,78 miljoner människor varje år. Den mänskliga...

Läs mer

Substitution av kemikalier ─ Hur tar man hänsyn till kemikalier som är farliga för miljön?

Att successivt eliminera kemikalier som är skadliga för människors hälsa och miljön från marknaden, miljön och livsmedelskedjan är en väsentlig del i modern kemikalielagstiftning.

Läs mer

Riskbedömning på hemmakontoret - det här gäller

För att förhindra spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten gått ut med det allmänna rådet att arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare att arbeta hemma om det är möjligt. Vad har du som...

Läs mer
5 risker när du inte arbetar med substitution

5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga på din arbetsplats. Vilka är effekterna om man väljer att inte jobba med substitution? Vi kommer att ge dig svaret på den här...

Läs mer
Tips för att förändra kulturen i din organisation

5 praktiska steg för att förändra kulturen i din organisation

Enligt en studie utförd av HMS: ”Säkerhetskulturen i en organisation är det individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i...

Läs mer