Revision
Undersökningar och revisioner

Genomför skyddsronder och årlig uppföljning med Safety Manager

Att undersöka arbetsmiljön är en central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklistor och skyddsronder ger ett bra stöd i det arbetet och hjälper dig att identifiera riskkällor.

  1. Använd färdiga mallar eller anpassa egna efter verksamhetens behov.
  2. Utför skyddsronder och gå igenom andra checklistor enkelt via dator, mobiltelefon eller surfplatta.
  3. Schemalägg och planera återkommande revisioner och få påminnelser när det är dags för nästa revision.
  4. Planera åtgärder direkt när du går igenom checklistan och sätt ansvariga för att genomföra dem.
Översikt
Ansvar och åtgärder

Planera och organisera enkelt revisioner och skyddsronder på ett enkelt sätt

  • Anpassa och skapa checklistor efter behov, antingen för stora utredningar eller korta dagliga kontroller.
  • Säkerställ att revisioner och undersökningar genomförs korrekt och i rätt tid genom automatiska påminnelser till ansvariga.
  • Skicka åtgärder direkt till den som ska utföra dem för effektiv hantering.
Schemalägg
Följ upp

Förbättra produktiviteten genom att ta bort onödig manuellt arbete

  • Håll ordning på planerade undersökningar via kalendervyn och påminnelser.
  • Få översikt över vilka åtgärder som vidtagits i samband med en skyddsrond/checklista.
  • Planera återkommande revisioner för att följa upp arbetsmiljöarbetet.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Testa Safety Manager kostnadsfritt eller boka demo så går vi igenom systemet tillsammans med dig.