Hur mycket vet du egentligen om riskerna i din arbetsmiljö?

 

Hälsa och säkerhet är ett stort område att övervaka. En sak som vi vet med säkerhet är att det finns många risker som lurar i arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Vi har skapat ett quiz där du kan testa dina kunskaper om de olika områdena inom arbetsmiljö och säkerhet. Detta hjälper dig att hålla dig informerad och bli mer medveten om alla risker på din arbetsplats som kan förbättras.

Kan du till svaren?

  • Vilken var den mest rapporterade riskfaktorn på arbetsplatser?
  • Vilken bransch har flest dödliga arbetsolyckor?
  • Vilka saker kan ge dig arbetsrelaterad cancer?
  • Vad är den största orsaken till stress?

Testa dig nedan och se vilken poäng du får!

 

powered by Typeform