Ladda ner vår guide för en bra överblick över de viktigaste typerna av Personlig Skyddsutrustning

I dagsläget med corona och en värld som snabbt har förändrats så har användningen av personlig skyddsutrustning för många fått extra fokus. Det har blivit en livräddare för många och visat vikten av att använda skyddsutrustning när det behövs. Vid många tillfällen har det visats att de skador som sker på jobbet har varit på grund av avsaknad av rätt skyddsutrustning. I en rapport från SHP (Safety & Healthy Practitioner) visar det sig att vid 84% av de rapporterade fallen av huvudskada användes inte hjälm under arbetet. På många arbetsplatser är personlig utrustning det enda alternativt för många när det gäller att kunna utföra sitt arbete. Eftersom konsekvenserna av brist eller felaktig användning av skyddsutrustning kan vara dödliga, finns det många krav som ställs vid användning av personlig skyddsutrustning.

För att tydliggöra vilken personlig utrustning som finns och hur den används har vi skapat en informationsblad som ger dig en bra överblick. Detta är en förenklad version och på grund av Corona, och man har underlättat för att kunna tillverka vissa typer av utrustning som många är i behov av dag, till exempel andningsskydd och visir.