Substitition Hero 1300 x 725
Substitution

Få stöd i utbyte av farliga kemikalier

 • Jämför och utvärdera alternativa ämnen/produkter att ersätta de farliga kemiska ämnena med.
 • Genom aktivt substitutionsarbetet värnar du om allas hälsa och miljö.
 • Hjälper dig att uppfylla bl.a. produktvalsprincipen i Miljöbalken.
 • Få en fullständig översikt över substitutionsarbetet i en rapport.

Fördelar

Chemical Substitution_benefit_1
Genomför substitution i 4 enkla steg.

Att arbeta med substitution idag innebär ofta många komplicerade och manuella processer. 

Vi har gjort det enklare för dig genom att utveckla ett digitalt verktyg för substitution. Du får stöd i ditt substitutionsarbete med Chemical Manager.
 • Prioritera att fasa ut farliga kemikalier utifrån att filtrera på egenskaper, ex hälsofarliga.
 • Finn alternativa ämnen/produkter som passar ditt behov och jämför dem via en jämförelsematris.
 • Gör hållbara val med en intuitiv jämförelsematris.
Chemical Substitution_benefit_2
SUBSTITUTION - VIKTIG ÅTGÄRD FÖR ATT MINSKA RISKER

Substitutionsverktyget kan hjälpa dig minska dina farliga kemikalier med upp till 25%. 

 • Minskat behov av säkerhetsåtgärder (skyddsåtgärder).
 • Minskat behov av särskilda rutiner i samband med produktion, användning, avfallshantering och transporter.
 • Konkurrensfördelar. Giftfria och återvinningsbara produkter kan öka efterfrågan.
Chemical Substitution_benefit_3
Minskad risk för skador på människor & miljön

Genom att ersätta eller fasa ut skadliga kemikalier bidrar du till mer miljövänliga produkter.

 • Minimera förekomsten av farliga kemikalier i produkter och processer.
 • Minska risken för hälsoskador och förgiftad miljö.
 • Har ni en process som hantera farliga ämnen innebär att det finns en rad miljö- och arbetsmiljökrav som det kostar tid och pengar att uppfylla. Kan du fasa ut eller minska skadliga kemikalier så sparar du både miljö och pengar.
 • Minska kostnader för hantering av farligt avfall och avfallshantering.

Ina
Key Account Manager, EcoOnline

Vill du få ordning på kemikaliehantering?

Kontakta oss för att utforska vårt verktyg som gör det enkelt att söka, samla in och hantera säkerhetsdatablad i en kemikalieförteckning.