Substitition Hero 1300 x 725
Substitution

Få stöd i utbyte av farliga kemikalier

 • Jämför & utvärdera alternativa ämnen/produkter att ersätta de farliga kemiska ämnena med
 • Genom aktivt substitutionsarbetet värnar du om allas hälsa & miljö
 • Hjälper dig att uppfylla bl.a. produktvalsprincipen i Miljöbalken
 • Få en fullständig översikt över substitutionsarbetet i en rapport

Fördelar

Chemical Substitution_benefit_1
Genomför substitution i 4 enkla steg

Att arbeta med substitution idag innebär ofta många komplicerade och manuella processer som ofta är resurskrävande och kan innebära risk för dåliga eller felaktiga beslut. Vi har gjort det enklare för dig genom att utveckla ett digitalt verktyg för substitution. Du får stöd i ditt substitutionsarbete genom att följa fyra enkla steg i Chemical Manager:

 • Prioritera att fasa ut farliga kemikalier utifrån att filtrera på egenskaper, ex hälsofarliga
 • Finn alternativa ämnen/produkter som passar ditt behov och jämför dem via en jämförelsematris
 • Gör hållbara val med en intuitiv jämförelsematris
Chemical Substitution_benefit_2
SUBSTITUTION - VIKTIG ÅTGÄRD FÖR ATT MINSKA RISKER

Via substitutionsverktyget kan du minska dina farliga kemikalier med upp till 25%. Med färre antal skadliga kemikalier får du:

 • Minskat behov av säkerhetsåtgärder (skyddsåtgärder)
 • Minskat behov av särskilda rutiner i samband med produktion, användning, avfallshantering och transporter
 • Konkurrensfördelar. Giftfria & återvinningsbara produkter kan öka efterfrågan
Chemical Substitution_benefit_3
Minskad risk för skador på människor & miljön

Genom att ersätta eller fasa ut skadliga kemikalier bidrar du till mer miljövänliga produkter

 • Minimera förekomsten av farliga kemikalier i produkter & processer
 • Minska risken för hälsoskador & förgiftad miljö
 • Har ni en process som hantera farliga ämnen innebär att det finns en rad miljö- och arbetsmiljökrav som det kostar tid och pengar att uppfylla. Kan du fasa ut eller minska skadliga kemikalier så sparar du både miljö & pengar
 • Minska kostnader för hantering av farligt avfall & avfallshantering

Annika
Key Account Manager, EcoOnline

Vill du få ordning på kemikaliehantering?

Kontakta oss för att utforska vårt verktyg som gör det enkelt att söka, samla in och hantera säkerhetsdatablad i en kemikalieförteckning.