Substitition Hero 1300 x 725
Substitution

Dokumentera processen med att ersätta farliga kemikalier i organisationen 

 

 1. Jämför och utvärdera
 2. Tydlig överblick över faror
 3. Se till att du alltid uppfyller kraven
 4. Fullständig översikt över hela processen i en separat rapport


Fördelar

Chemical Substitution_benefit_1
Genomför ersättningar i 4 steg

Få omedelbar och värdefull inblick i produkters faror , vilket gör det effektivare att överväga om det finns ett lämpligt alternativ eller inte /Hämta en omedelbar översikt och påbörja substitutionsprocessen för de kemikalier i ditt lager som finns med på någon av begränsningslistorna, som tillståndsförteckningen

 • Filtrera produkter på egenskaper och välj ett eller flera alternativ
 • Hitta och klicka på det alternativ som passar dina behov och jämför produkterna i en jämförelsematris
 • Gör hållbara val med en intuitiv jämförelsematris

Chemical Substitution_benefit_2
Minska den totala risken på ditt företag

Ett digitalt verktyg som ger dig möjlighet att minska dina farliga kemikalier med upp till 25 procent

 • Minskat behov av säkerhetsåtgärder (skyddsåtgärder) 
 • Minskat behov av särskilda rutiner i samband med produktion, användning, avfallshantering och transport 
 • Fördelaktigt för marknadsföringen av produkten eller företaget 

Chemical Substitution_benefit_3
Minskad risk för skador på människor och miljön

Genom att ersätta eller fasa ut skadliga kemikalier bidrar du till mer miljövänliga produkter

 • Minimera förekomsten av farliga kemikalier i produkter, industriprocesser och värdekedjor
 • Genom att byta ut eller fasa ut skadliga kemikalier bidrar du till mer miljövänliga produkter
 • Minskade kostnader för farligt avfall och avfallshantering 

Annika
Key Account Manager, EcoOnline

Vill du få ordning på kemikaliehantering?

Kontakta oss för att utforska vårt verktyg som gör det enkelt att söka, samla in och hantera säkerhetsdatablad i en kemikalieförteckning.