Safety Manager
Safety Manager

Den enklaste vägen till en säkrare arbetsplats

 • Hantera alla HMS-processer
 • Skapa checklistor och genomför revisioner
 • Rapportera händelser och tilldela åtgärder
 • Skapa en god säkerhetskultur i din organisation
 

Engagera dina anställda - bygg en varaktig säkerhetskultur

EcoOnlines SaaS-lösningar gör det enkelt, effektivt och inspirerande att följa praxis för hantering av säkerhetsfrågor.

Vi förstår komplexiteten i HMS-arbetet (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Därför har skapat en mjukvara som inte bara är enkel att använda, utan som också är lättillgänglig oavsett var dina anställda befinner sig. Använd vår mobilapp för att alltid komma åt viktig information och se till att dina anställda har de verktyg de behöver för att göra säkra val och vara delaktiga i att bygga en säkerhetskultur.

Customisable_NP-135

Skräddarsytt

Collaboration_just_lines_NP-135

Samarbete

Easy-to-Use_NP-135

Enkelt

 

Skapa en trygg arbetsmiljö genom enkla processer

EcoOnline Safety Manager
1

Organisering

Engagera relevant HMS-personal, såsom säkerhetsombud, fackliga företrädare och ledare som kan skapa en process inom organisationen. EcoOnline hjälper dig komma igång och ser till att du får ut det mesta möjliga av din investering.

2

Kartläggning

Öppna upp för samarbete mellan de anställda genom att kartlägga, identifiera, planera och genomföra åtgärder som säkerställer en säker och effektiv arbetsplats.

3

Uppföljning

Se till att arbetsinstruktioner och åtgärder följs och implementeras. Gör förbättringar i HMS-arbetet med hjälp av den rapporterade datan.

Varför använda Safety Manager?

Vi hjälper våra kunder att nå sina mål i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagstiftningen förändras ständigt. Organisationer ser behovet av att förbättra sina anställdas hälsa och välbefinnande men hindras ofta av att informationen och dokumentationen som krävs för säkra arbetsrutiner är för komplex.

Med Safety Manager skapar du en säkrare arbetsplats med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder, riskbedömningar samt rapportering av händelser och arbetsolyckor.

Safer_NP-135

Säkrare

 • Minska antalet tillbud och olyckor genom förbättrad riskhantering
 • Skapa en god säkerhetskultur genom att göra det enkelt att följa HMS-rutiner
 • Engagera de anställda genom en användarvänlig, mobilanpassad mjukvara
Compliant_NP-135

Följ lagstiftningen

 • Håll koll på och dokumentera alla aspekter av ditt HMS-arbete
 • Byggd för att uppfylla kraven i bransch-standarder som ISO 45001
 • Anpassningsbar lösning för att uppfylla företagets standarder.
Efficient_NP-135

Effektivare

 • Hantera HMS-rutiner genom strukturerade och effektiva processer framtagna av specialister inom HMS
 • Få statistik och underlag för att fatta välgrundade beslut och förbättra säkerheten
 • Enkel implementering och administration genom färdiga branschmallar och anpassningsbarhet.

Vår garanti

EcoOnline vill att ditt företag ska ha en bra arbetsmiljö. Varje dag ser vi till att tusentals anställda kan vara säkra på arbetsplatsen med hjälp av vår mjukvara för kemikaliehantering och HMS-arbete.
Ett arbete som berörs av en omfattande lagstiftning.

Vi har gjort en komplicerad process enkel och utvecklat en lösning som bidrar till mer hållbara företag samtidigt som det bidrar till ökad ekonomisk tillväxt.

Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för alla företag att skapa en bra kultur med fokus på arbetsmiljön. Med vår programvara utvecklad i enlighet med nationell och internationell lagstiftning blir det enklare att skapa en framgångsrik säkerhetskultur. 

 

Industry_leading_NP-135

Branschledande

Våra produkter är utvecklade utifrån vår expertis som ledande inom kemikaliesäkerhet i Norden. Vi hjälper över 6 000 organisationer runt om i Europa att uppfylla EU:s kemikalie- och säkerhetslagstiftning.

Trusted-by-135

Förtroende

Vi servar kunder i mer än 80 branscher med produkter speciellt utformade för att hjälpa till att bygga en god säkerhetskultur. Våra kunder litar på oss eftersom vi levererar lösningar som stödjer deras sätt att arbeta.

Product-Innovation-Icon-135

Produktinovasion

Vårt team med R&D-specialister arbetar kontinuerligt med att förbättra vår mjukvara för att kunna ge dig tillgång till den bästa lösningen på marknaden. Vår mjukvara är molnbaserad för att du alltid ska ha tillgång till den senaste, relevanta teknologin.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Testa Safety Manager kostnadsfritt eller boka demo så går vi igenom systemet tillsammans med dig.

Kunskap

EcoOnline vill hjälpa dig att skapa en enklare och säkrare arbetsdag och arbetsmiljö. På EcoOnlines blogg hittar du kunskap rörande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Tillbaka på arbetsplatsen: en sammanfattande guide

Är du en av de många som har återvänt eller snart kommer att återvända till din arbetsplats? Eller är du en av dem som kommer att fortsätta arbeta hemifrån ett tag till? Oavsett vilket är det viktigt...

Läs mer

De lagstadgade kraven på arbetsmiljö

Lagstiftning bör inte vara den främsta drivkraften för att hantera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Å andra sidan har lagar och förordningar formulerats specifikt för att skydda personalens hälsa, och...

Läs mer

Vad är ett ledningssystem för arbetsmiljö? Hur hittar jag rätt system?

Det sägs att arbetsmiljön aldrig kommer att vara fullständig – ens om man har lyckats uppnå noll arbetsplatsolyckor. Bra säkerhet måste förtjänas varje dag, och i varje uppgift som väntar. En enda...

Läs mer