Detalj olyckor
Rapportering av olyckor

Effektiv registrering och dokumentation av hela händelseförloppet

Vad har gått fel, och vad kan man lära sig om en olycka har inträffat? Effektiv registrering och dokumentation av hela händelseförloppet underlättar utredningen och hjälper till att undvika olyckor i framtiden

 1. Effektiv registrering och dokumentation av hela olycksprocessen – ger tillfälle att enkelt fördela ansvaret under processen.
 2. Konfigurera mallar anpassade efter din organisation.
 3. Få en fullständig översikt över statusen för alla rapporterade olyckor.
 4. Lägg till foton, bilagor och länka åtgärder till beskrivningen av händelsen.

Förmån

Undersök
Sammanfattning

Få en översikt över händelseförloppet i alla avsnitt

 • Övervaka alla olyckor och få en översikt över alla data du behöver - från utredning till korrigerande åtgärder.
 • Smartform-funktionen gör olycksmallar enkla att anpassa till dina affärsbehov.
 • Tilldela uppgifter automatiskt till anställda baserat på registrerade åtgärder och hålla reda på vad som har blivit implementerat.
Utredning
Detaljerad utredning

Dokumentera alla detaljer, från olyckshändelse till utredning och åtgärd

 • Fördela uppgifter direkt i granskningen och ange roller och åtkomst.
 • Lägg till bilder, dokument och korrigerande åtgärder till varje rapporterad olycka för att säkerställa att olyckan hanteras korrekt.
 • Välj en enkel eller detaljerad rapporteringsmall baserad på omfattningen av olyckan - olycksundersökningsformulär kan enkelt utformas av företaget själv efter behov.
Detaljer av olyckan
Ansvarig

Säkerställer att uppgifterna utförs av rätt person

 • Egna uppgifter och uppföljningar är lättillgängliga.
 • Rollfördelning i Safety Manager gör det möjligt för rätt person att hantera rätt uppgifter hela tiden.
 • Meddelande eller e-post som påminner den person som är ansvarig för uppgiften / utredningen / åtgärden.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Testa Safety Manager kostnadsfritt eller boka demo så går vi igenom systemet tillsammans med dig.