Detalj olyckor
Rapportering av olyckor

Effektiv registrering av olyckor

Vad har gått fel, och vad kan man lära sig om en olycka har inträffat? Registrering och dokumentation av hela händelseförloppet underlättar utredningen och hjälper till att undvika olyckor i framtiden.

 1. Effektiv registrering och dokumentation av hela olycksprocessen.
 2. Anpassa mallar efter din verksamhet.
 3. Få en fullständig översikt över statusen för alla rapporterade olyckor.
 4. Lägg till foton, bilagor och länka åtgärder till händelsen.
Utredning
Ansvar och åtgärder

Dokumentera hela händelseförloppet. 

 • Anpassa mallar för olycksrapportering efter din verksamhet.
 • Välj en enkel eller detaljerad rapporteringsmall baserad på omfattningen av olyckan.
 • Olycksundersökningsformulär kan enkelt utformas i Smartforms efter behov.
Detaljer av olyckan
Följ upp

Säkerställ att åtgärderna utförs av rätt person.

 • Fördela ansvaret och tilldela åtgärder direkt till berörda medarbetare.
 • Få en fullständig översikt över statusen för alla rapporterade olyckor – från utredningen start till utförda åtgärder.
 • Få meddelande eller e-postpåminnelser och få bättre kontroll på vad som har genomförts.
 • Lägg till foton, bilagor och länka åtgärder till beskrivningen av händelsen för att säkerställa att olyckan hanteras korrekt.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Testa Safety Manager kostnadsfritt eller boka demo så går vi igenom systemet tillsammans med dig.