EcoOnlines Ordlista

I arbetet med att hantera och dokumentera kemikalier ingår ett antal begrepp som kan vara svåra att förstå. Här vill vi underlätta för dig och därför har vi skapat en ordlistan nedan där du finner korta förklaringar av de mest använda begreppen som finns i vår bransch, t.ex. säkerhetsdatablad. Om du vill veta mer om hur begreppen nedan hanteras i praktiken är du välkommen på kurs eller seminarium hos oss.

Ordlista

 

Arbetsmiljöföreskrifter
Arbetsmiljölagen
CLP: Märkning
Datablad eller SDS / SDB
Distributör
Exponeringsregister
GTIN-nummer
Hygieniska gränsvärden
Importör
Kemikalieförteckning
Kemikalier
Kemikalieregister
Kemiska arbetsmiljörisker
Leverantör
Miljöbalken
Nedströmsanvändare
Reach: EU:s kemikalielagstiftning
Riskbedömning
Säkerhetsdatablad
Skyddsblad och skyddsinformation
Substitution
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Tillverkare