Två års tillsyn med fokus på kemiska arbetsmiljörisker

Miljö- och Kemidagarna

På Miljö- och Kemidagarna 2020 kommer vi att få lyssna på arbetsmiljöverket som under två år har genomfört ungefär 4000 inspektioner med fokus på kemiska arbetsmiljörisker. Vad blev resultatet? Vilka kemiska arbetsmiljörisker finns på svenska arbetsplatser och vad är bra och var ser vi brister i hanteringen? 

 

Två års tillsyn med fokus på kemiska arbetsmiljörisker

-  Elin Löfström-Engdahl, Arbetsmiljöverket 

 

Elin Löfström-Engdahl är kemist med erfarenhet från såväl återvinning av kärnavfall som kosmetiktillverkning som idag arbetar med en av de viktiga hållbarhetsfrågorna, den att ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller dö av sitt jobb.

 

Elin Löfström-Engdahl AV

Elin Löfström-Engdahl, PhD i kemi, Projektledare

 

Om föreläsningen

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö, det är vi övertygade om! Föreläsningen vill väcka intresse för kemiska arbetsmiljörisker, som i vissa fall orsakar olyckor, sjukdomar och dödsfall. Föreläsningen kommer att innehålla aktuell tillsynsstatistik med fokus på kemiska arbetmiljörisker och exempel på vad vi ser för stora risker ute på svenska arbetsplatser. När du går härifrån hoppas vi att du ser med nya ögon på din arbetsmiljö och reflekterar över kemiska risker på din arbetsplats.

 

Vem passar föreläsningen?


"Eftersom ingen vill att någon ska bli sjuk, skadad eller dö av sitt jobb så tror jag föreläsningen kan passa de allra flesta som arbetar med eller riskerar att exponeras för kemiska risker på jobbet. Kemiska risker finns på nästan alla arbetsplatser" - Elin Löfström-Engdahl, Arbetsmiljöverket

 

Läs mer om vad Elin säger om inspektionerna på arbetsmiljöverkets hemsida

Arbetsmiljöverket blogg

 

Publicerat
09. December 2019