SE: MKD Blogg

Miljö- och Kemidagarna

Miljömålet Miljömålet Giftfri miljö – aktuellt idag och i framtiden

Sveriges regering och riskdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och...

Läs mer

Friskfaktorer - vad är det?

  Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Det blir en föreläsning intressant speciellt intressant för dig som är...

Läs mer

ENGAGEMANG! – Den viktigaste ingrediensen i ett lyckat miljö- och arbetsmiljöarbete.

  Har du kört fast i ditt arbetsmiljöarbete och behöver nya idéer? Har du börjat tappat tålamodet, och känner dig som en trasig bandspelare när det är dags att...

Läs mer

Aktuellt från Kemikalieinspektionen - nytt om regler och tillsynsprojekt

  Du som säljer kemiska produkter ansvarar för att reglerna följs, även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på...

Läs mer

Lärdomar från en pågående LEAN-resa

  Att förbättringsarbete tar tid vet många, men alla kan inte acceptera det. Det vet vi, för vi har varit ”alla”. Under föreläsningen hoppas vi kunna dela med oss av våra lärdomar och...

Läs mer

Från flygskam till tågskryt

  Susanna har arbetat 20 år med hållbarhetsfrågor, främst med hållbar stadsutveckling. Hon har en doktorsexamen från KTH i samhällsplanering och miljö och har arbetat med utveckling av...

Läs mer

Riv Cirkulärt!

Amanda “Rivjärnet” Borneke har gjort kometkarriär inom rivning. Trots sin ringa ålder är hon en  välkänd hållbarhetsprofil. Amanda har bland annat gjort sig känd för sitt arbete med att utveckla...

Läs mer
cecilia_hedfors_2

Fasa ut XXX du med!

Vi är glada och stolta att presentera ännu en av våra talare till Miljö- och Kemidagarna 2020, Naturskyddsföreningen. På årets konferens kommer vi att få lyssna till hur de uppmanar er som företag...

Läs mer

Två års tillsyn med fokus på kemiska arbetsmiljörisker

På Miljö- och Kemidagarna 2020 kommer vi att få lyssna på arbetsmiljöverket som under två år har genomfört ungefär 4000 inspektioner med fokus på kemiska arbetsmiljörisker. Vad blev resultatet?...

Läs mer