Utfasning och substitution

Ladda ner guiden som är baserad på Kemikalieinspektionens 7 stegs-modell genom att fylla i formuläret.

 

Produktvalsprincipen (substitutionsprincipen) finns i Miljöbalkens 2 kapitel 4 §. Principen innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

 

Ladda ner guiden gratis