7 viktiga punkter i säkerhetsdatabladet

 

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument som ger information om egenskaper, risker och säker användning av ett ämne eller en blandning för industriell eller yrkesmässig användning.


Ett säkerhetsdatablad ska ha 16 avsnitt. Det tar lång tid att bläddra igenom alla dessa avsnitt för att hitta den information du söker. Lyckligtvis är inte alla punkter lika viktiga.

 

Ladda ner en enkel guide som ger dig översikt över de sju viktigaste avsnitten.

 

Ladda ner guide