Ladda ner guiden för att lära dig med om riskbedömningar av kemikalier

 

Krav på kartläggning av risker på arbetsplatsen finns i Arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverket definieras riskbedömningen som: “Sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå och följderna av detta. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade.”

 

Ladda ner guide