Få ordning på kemikalierna

Ladda ner guiden för fyra steg till översikt och kontroll.

Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser. Eftersom kemikalier kan ha allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra rutiner för hur de ska användas på ett korrekt sätt. Här får du ta del av information och tips för att få kontroll på dina kemikalier.

 

Ladda ner guiden gratis