Kort om HMS

 

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet. Det omfattar allt från samarbetsproblem, stress, sjukdom, föroreningsrisk till hantering av farliga maskiner och kemikalier. Lär dig mer om vad tillbud innebär och få tips på hur du och dina kollegor kan arbeta förebyggande.

 

HMS är arbetsgivarens ansvar men alla anställda har både rättigheter och skyldigheter i samband med HMS-arbetet. Detta innebär regelbunden kartläggning, planering av åtgärder, uppföljning av att åtgärder genomförs och att önskade reslutat uppnås.

 

Ladda ner guide