Ladda ner en gratis guide om vad du ska göra när du får ett säkerhetsdatablad som åtföljs av ett exponeringsscenario.

 

När du får ett säkerhetsdatablad som innehåller ett REACH-registreringsnummer och exponeringsscenario betyder det att din verksamhet har ålagts nya arbetsuppgifter. Vet du vilka dessa är och inte minst uppfyller ni dessa?

 

Ladda ner en steg för steg-guide om vad du ska göra när du fått ett exponeringsscenario.