CLP-poster


Sedan 2012 har CLP-förordningen funnits för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. 
  • Här kan du läsa om hur CLP definieras
  • Sedan 1 juni 2017 behöver alla produkter som säjs i Sverige vara klassade enligt CLP-förordningen
  • Du behöver också uppdatera säkerhetsdatablad och etiketter
  • Denna guiden kommer ge dig en överblick på vilka faror det finns

Fyll i formuläret nedan och ta del av vår poster. 

Ladda ner guide