Ansvar enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

I miljöbalken finns huvuddelen av den svenska miljölagstiftningen samlad.

  1. Det övergripande målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.
  2. Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna.
  3. Vet du vilka krav det är som ställs och vad dessa innebär?

I vår guiden på nästa sida kan du få en överblick på allt detta. 

Ladda ner guiden gratis