Ansvar enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

Vet du vilka krav ställs och vad innebär kraven för din verksamhet? Ladda ner vår guide.

Arbetsmiljölagen och Miljöbalken är svensk miljö- och arbetsmiljölagstiftning och som innehåller regler kring kemikaliehantering.

 

Ladda ner guiden gratis