CE Hero 1300 x 725
Exponering

Gör det enkelt för dina anställda att registrera exponeringar på språng och hålla reda på exponering för alla arbetstagare 

  1. Tydlig översikt över farliga kemikalier och risker
  2. Registrera arbetstagarnas exponering
  3. Rapportöversikt med alternativ för åtkomstkontroll
  4. Tillgänglighet via app och webben


Fördelar

CE_Benefit 1 1000 x 625
Håll koll på faror och exponeringar på ditt företag
Ett viktigt verktyg som hjälper dig att göra bra prioriteringar när du bedömer dina processer och byter ut kemikalier 
  • Registrera enkelt arbetstagarnas exponering för ämnen som kräver personregister i din organisation
  • Få en detaljerad översikt över registrerade exponeringar
  • Med en app som gör det enklare för den enskilde arbetstagaren att registrera exponering i realtid.
CE_Benefit 2 1000 x 625
Historik med förteckning över farliga exponeringar
Skydda de anställdas hälsa och följ lagkrav på exponeringsregister över exponeringar av särskild farliga ämnen

  • Lätt att använda
  • Ger anställda, arbetsgivare eller utvald sjukvårdspersonal information om de specifika farliga ämnen som arbetstagarna har exponerats för.
  • Koppla av med förvissningen om att dina anställdas personuppgifter lagras enligt gällande bestämmelser

Annika
Key Account Manager, EcoOnline

Vill du få ordning på kemikaliehantering?

Kontakta oss för att utforska vårt verktyg som gör det enkelt att söka, samla in och hantera säkerhetsdatablad i en kemikalieförteckning.

"Vi har ett brett sortiment av kemikalier till vårt förfogande och mitt jobb är att ge råd om säker hantering av kemikalier. EcoOnline-systemet har en omfattande databas och en fullt anpassningsbar riskbedömningsmodul."
Oliver Kearney, EHS Manager, Kerry Kerry-Foods-200x95