CE Hero 1300 x 725
Exponering

Enkel registrering av exponering av farliga ämnen via mobilen

Varje år inträffar i Sverige cirka 500 arbetsrelaterade dödsfall i cancer. Det är inte ovanligt att det tar ca 20–30 år från exponering av cancerframkallande ämnen till man blir sjuk i cancer. För att enklare kunna se sambandet mellan exponering av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och bestående hälsoskador finns lagkrav på exponeringsregister.

  • Exponeringsmodulen är enkel att använda och ger anställda, arbetsgivare & företagshälsovården detaljerade uppgifter om de farliga ämnen som arbetstagare har exponerats för
  • Få en tydlig översikt över farliga kemikalier & risker
  • Registrera enkelt information om de exponeringar som dina medarbetare utsätts för
  • Mobilappen gör det ännu enklare för den enskilda medarbetaren att registrera exponeringar i realtid

 

Effektivt

CE_Benefit 1 1000 x 625
Håll koll på faror och exponeringar på ditt företag
Du kan enkelt förinställda exponeringar som du vet förekommer regelbundet
  • Registrera enkelt arbetstagarnas exponering för ämnen som kräver personregister
  • Exponeringar kan registreras som enskilda händelser eller återkommande händelser exponeringar
  • Med Chemical Manager appen är det enkelt och tidsbesparande för anställda att kontinuerligt registrera sina egna exponeringar

Historisk data sparas

CE_Benefit 2 1000 x 625

Skydda de anställdas hälsa & följ lagkravet på exponeringsregister. Informationen ska sparas i 40 år.

  • Informationen finns tillgänglig för den exponerade arbetaren så länge det finns en risk att negativa effekter kan uppstå pga. exponeringen
  • Ger anställda, arbetsgivare & företagshälsovården information om farliga ämnen som arbetstagarna har exponerats för
  • Dina anställdas personuppgifter lagras säkert enligt gällande bestämmelser

Annika
Key Account Manager, EcoOnline

Vill du få ordning på kemikaliehantering?

Kontakta oss för att utforska vårt verktyg som gör det enkelt att söka, samla in och hantera säkerhetsdatablad i en kemikalieförteckning.

"Vi har ett brett sortiment av kemikalier till vårt förfogande och mitt jobb är att ge råd om säker hantering av kemikalier. EcoOnline-systemet har en omfattande databas och en fullt anpassningsbar riskbedömningsmodul."
Oliver Kearney, EHS Manager, Kerry Kerry-Foods-200x95