Riskbedömning-1

Riskbedömning av kemikalier - detta bör du veta

EcoOnline Blogg

Vad är en riskbedömning?

Krav på kartläggning av risker på arbetsplatsen finns i Arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverket definieras riskmedömningen som: "Sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå och följerna av detta. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade".

En riskbedömning är viktig dokumentation på hur verksamheten arbetar med hälsa, miljö och säkerhet (HMS).

 

 

Vilka speciella krav finns på riskbedömning av kemikalier?

Alla arbetstagare har rätt att få information om de kemikalier som är farliga och vilka risker som är förknippade med användning och lagring av dessa.shutterstock_403151008

Arbetsgivaren ansvarar för kartläggning och riskbedömning av kemikalier i verksamheten.

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder med bakgrund av hälso- och säkerhetsrisker i samband med riskbedömningen.

Arbetsgivaren ska bland annat se till att hälsa och säkerhetsrisker som orsakas av farliga kemikalier ska elimineras eller rediceras till en acceptabel nivå.

 

Varför ska du riskbedöma dina kemikalier?

Exponering av kemikalier kan orsaka cancer, KOL, lösningsmedelsskador, allergier och andra allvarliga hälsoproblem. Därför är det viktigt att du har tillräckliga kunskaper om de kemikalier som används så att du kan skydda dina arbetare på bästa sätt.

Olyckor och sjukdomar kan okså få allvarliga konsekvenser för verksamheten i form av frånvaro, förlorad produktion, skador på utrustningen etc.

Riskbedömningen är en användbar metod för att identifiera vilka kemikalier som är farliga, vilket gör det lättare att prioritera åtgärder. 

Förutom att vara ett verktyg i det egna arbete är det bra att kunna visa riskbedömningen för myndigheterna om de kommer på tillsyn.

 

Detta bör du vara extra uppmärksam på

Säkerhetsdatablad och etiketter innehåller användbar information men det är endast genom riskbedömning som du har möjlighet att bedöma användningen av
kemikalier i just din arbetssituation.

Se upp för ämnen som är cancerframkallande och/eller mutagena, som innehåller bly eller blyföreningar eller damm med asbestfibrer.

All kontakt med sådana ämnen skall vara registrerade i ett personregister.

 

Enkel riskbdömning i fem steg

En riskbedömning behöver inte vara så komplicerad. Börja med att kartlägga vilka kemikalier som utgör den största risken och prioritera åtgärder för dessa kemikalier.

Under det arbetet kommer du upptäcka att många åtgärder redan är på plats.

Dessutom kan du upptäcka nya okända faktorer som du måste tänka på, såsom mätning av exponring på arbetsplatsen. Enkel riskbedömning i fem steg hittar du bland våra nedladdningsbara guider på hemsidan.

Ladda ner guiden här Mockup - enkel riskbedömning i fem steg

Publicerat
11. October 2019