EcoOnline SE Blog

EcoOnline Blogg

Säkerhetsdatablad - allt du behöver veta

Allt du behöver i form av säkerhetsdatablad från dina leverantörer, kunskap och tips.  

Läs mer

5 tecken på att du behöver byta HMS-verktyg

HMS-arbete kan vara tidskrävande. För att säkerställa att ditt företag följer lagen och skapar bästa praxis för en säker arbetsplats förlitar du dig kanske på ett lättanvänt system som är...

Läs mer

7 steg för en enkel implementerings- process för ett säkerhetssystem

Förbättringen av arbetssäkerheten kräver ett långsiktigt engagemang. När du digitaliserar arbetssäkerhetshanteringen kan du stödja denna utveckling och påskynda arbetet i organisationen mot en...

Läs mer

Så genomför du en lyckad riskbedömning

Varje företag med anställda har en lagstadgad skyldighet att utföra en riskbedömning som beaktar alla potentiella risker på arbetsplatsen: fysiska, mentala, kemiska, biologiska risker osv.

Läs mer

5 fördelar med att välja EcoOnline

På EcoOnline gör vi säkerhet på arbetsplatsen till det självklara valet. När säkerheten är så enkel blir det en naturlig vana. En vana som växer sig starkare år efter år. Vi brinner för att...

Läs mer

Så ersätter du kemikalier

Att arbeta med ersättning och utfasning av farliga kemikalier är ett kontinuerligt arbete och ett viktigt sådant. För att kunna genomföra processen på ett effektivt sätt är det bra att lära sig...

Läs mer
edelfarm

Så tjänar ledningen på att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Det är inte chockerande nyheter att dålig eller obefintlig praxis kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kostar företag pengar. Visste du att det enligt studier finns en avkastning på 2,2 kr...

Läs mer
Frame 2 (1)

5 arbetsmiljörisker varje VD måste vara medveten om

Det finns måna risker på alla arbetsplatser relaterade till HMS som varje VD bör ta hänsyn till. Att vara medveten om dessa risker och arbeta för att lösa dem kan vara till nytta för hela...

Läs mer
Tillbudsrapportering

En resa på arbetsplatsen till noll olyckor

Hur når man målet noll olyckor?

Läs mer
Brandman

Män, yrke och cancer

Utsatta yrken Personer som arbetar inom bygg, anläggning, betong, cement och isolering har en ökad risk för att få cancer jämfört med den övriga befolkningen. Andra yrken som också har en förhöjd...

Läs mer