Tillbudsrapportering

En resa på arbetsplatsen till noll olyckor

EcoOnline Blogg

Hur når man målet noll olyckor?

Det var en gång en fabrik som hade över 1000 arbetsdagar utan arbetsrelaterade olyckor. Målet med noll olyckor på arbetsplatsen hade uppnåtts. Alla på arbetsplatsen räknade dagarna de varit olycksfria och arbetstagarna fick bonusar ju fler dagar de varit olycksfria. Men en dag när arbetarna kom till jobbet pekade de på skylten vid fabriksingången - den hade nollställts.

En anställd som arbetade under kvällsskiftet hade fallit ner för en trappa på tre meters höjd vilket resulterade i en bruten arm och blåmärken. Arbetarna undrade vad som skulle hända nu.

De första reaktionerna efter en olycka har skett avslöjar mycket om organisationens säkerhetskultur. Var ledningens första fråga ”Hur hände det här?” eller var de bekymrade över personen och frågade hur han mår? Var de första reaktionerna från andra arbetare ”Å nej, vi tappade våra bonusar!” eller sa de ”Jag hoppas att han återhämtar sig snabbt”.

Även om arbetsplatsen hade varit olycksfri under en lång period är det grundläggande för en framgångsrik säkerhetskultur att följa riktlinjerna dag för dag och uppgift för uppgift. Naturligtvis är det positivt att fira långa olycksfria perioder på arbetsplatsen - detta förenar och skapar engagemang för säkerhet.

Samma engagemang och vårdande säkerhetskultur måste stödjas ytterligare genom att sätta nya mål och inte glömma de små stegen på vägen till noll olyckor. Det viktigaste budskapet måste alltid vara att ingen ska skadas på grund av olyckor och alla olyckor kan förebyggas. Detta kan göras genom att ta reda på och erkänna de faror som finns på arbetsplatsen, lära sig om dem och kontrollera dem.


Att mäta arbetsplatsens säkerhet

När ni överväger mätning av arbetsplatsens säkerhet rekommenderar vi på EcoOnline att sätta kortare, månatliga indikatorer också på antal dagar utan olyckor. På detta sätt blir indikatorn aktuell och mer inflytelserik, även om den fortfarande är en reaktiv indikator.

De bästa indikatorerna är proaktiva och styrande precis som resultaten av skyddsronder. Dessa mätningarna riktar uppmärksamheten på relevanta frågor kring säkerheten: arbetsmiljöns status och olika utvecklingsbehov. När du börjar utveckla säkerhet- och arbetsmiljön finns det mycket att göra, men effekterna är säkert positiva både på anställdas hälsa och säkerhet. Det är också positivt för de anställda att skapa en positiv arbetskultur och atmosfär, säger en studie beställd av Finnish Work Environment Fund och EcoOnline.[1]

Vi på EcoOnline tillhandahåller verktyg för att nå en säkerhetskultur med noll olyckor. Vårt onlinesystem Safety Manager kan engagera dig och dina anställda i att utveckla säkerhetskulturen genom incidentrapportering och skyddsronder, riskbedömningar och säkerhetsrevisioner. Fråga oss så hjälper vi dig i er resa till noll olyckor.


New call-to-action

 

[1] Arbetarskyddsfonden,  https://www.tsr.fi/sv/framsida

Publicerat
05. December 2019