Brandman

Män, yrke och cancer

EcoOnline Blogg

Utsatta yrken

Personer som arbetar inom bygg, anläggning, betong, cement och isolering har en ökad risk för att få cancer jämfört med den övriga befolkningen. Andra yrken som också har en förhöjd risk att få cancer är brandmän, sjömän, motorreparatörer, kran- och hissoperatörer, lastbilschaufför och operatörer av andra stationära och motoriserade fordon.

Anledningen är att många med dessa yrken exponeras för cancerframkallande ämnen så som kvarts, bensen, krom, nickel, formaldehyd och joniserande strålning. Det finns också ett tydligt samband mellan ökad luftförorening och lungcancer. I vissa yrken finns både partiklar och ämnen som dieselutsläpp, lösningsmedel och metaller i luften som bidrar till en ökad cancerrisk. Dessutom möter vissa fortfarande asbest i sitt arbete.

Brandman

Enligt en rapport från Cancerregistret i Norge har män i dessa yrkesgrupper en ökad risk för cancer i lungor, strupen, bihålor, bröst och bukhinnan. År 2007 registrerades 26 000 nya fall av cancer i Norge.

 

Skydd och effektivitet

Dagens effektivitetskrav och arbetsprocesser kan stå i vägen för att utföra uppgiften på ett säkert och hälsosamt sätt. Många känner till farorna i samband med användning av cancerframkallande ämnen, men skyddar sig ändå inte.

Ibland upplevs skyddsutrustningen som att den är i vägen för att utföra arbetet tillräckligt effektivt. Säkerhetsglasögonen är slitna, handskarna känns klumpiga och skyddsdräkten är för stel. Det är dock viktigt att tänka på vilka konsekvenser exponeringen kan ha om 20 år och därför arbeta förebyggande även om det kan vara
svårt att helt undvika exponering.

Idag kan vi lära oss av de gamla berättelserna om hur man arbetade förr i tiden. I  verkstadshallen tvättade man med lösningsmedel och det var brist på ventilation, vilket senare lett till många dödsfall.

Var försiktig! Det kan finnas cancerframkallande ämnen på din arbetsplats.

 

Movemberkampanj

Movember är en internationell kampanj för att uppmärksamma manssjukdomar, särskilt cancer. För att symbolisera kampanjen uppmanas män att odla mustasch under november.

På EcoOnline vill vi uppmärksamma sambanden mellan män, yrke och cancer under november. Under månaden arbetar vi för att sprida kunskap, uppmana verksamheter att arbeta förebyggande och hjälpa verksamheter med digitala verktyg bl.a. för registreringen av utsatta anställda.

 

Platser och produkt_Laptop och iphone

 

Få hjälp med att kartlägga ert behov

Är du osäker på om du uppfyller kraven för registrering i ett sådant register? Klicka här och fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig så att vi kan kartlägga era behov tillsammans.

Erbjudande

För att fler verksamheter ska få bättre koll på cancerframkallande produkter och ämnen har vi skapat ett erbjudande där vi tillsammans även gynnar cancerforskningen.

EcoOnline har startat en insamling “Ett bra arbetsliv utan cancer” i samarbete med Cancerfonden där vi skänker:

  • 500 kr för varje sålt kemikalieregister
  • 1.000 kr för varje sålt exponeringsregister
  • 100 kr för varje person som anmäler sig till Miljö- och Kemidagarna
  • 50 kr för varje kommentar som lämnas till supportavdelningen efter ett supportärende

Vi skänker pengar under själva Movemberkampanjen i företagets namn som köper/gör någon av ovanstående.

 

Tillsammans arbetar vi för att förebygga cancer på arbetsplatsen och stödja cancerforskning

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Publicerat
11. November 2019