Hemmakontor i coronatider - rättigheter och skyldigheter

EcoOnline Blogg

För att förhindra spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten gått ut med det allmänna rådet att arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare att arbeta hemma om det är möjligt. Vad har du som arbetstagare för rättigheter när du jobbar hemifrån, och vilka skyldigheter har arbetsgivaren?

För oss på EcoOnline är arbete hemifrån ingenting nytt, men när helt plötsligt alla anställda ska arbeta hemifrån blir situationen någonting annat. Här delar vi våra erfarenheter och andra råd, och en sammanfattning av regler man kan behöva förhålla sig till.

 

Ett undantag från regeln, men inte oreglerat

Att arbeta hemifrån innebär ofta digital kommunikation och virtuella möten så att anställda kan kommunicera med kollegor och intressenter oavsett var denne befinner sig. För att se till så att hälsa och säkerheten i arbetsmiljön är god är det viktigt att även i denna speciella situation ha goda rutiner vid riskbedömningar.

 

Ladda ned vår steg-för-steg guide om riskbedömning speciellt anpassad till covid-19situationen

 

När en arbetstagare arbetar hemifrån på grund av risken för covid-19 så har arbetsgivaren fortsatt samma ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö. Exempelvis är föreskriften arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) direkt tillämpbar i hemarbetet också.

 

Arbetsmiljöverket har särskilda tips till de som arbetar hemifrån i dessa tider:

 • Kom överens med chefer och kollegor om vad som gäller kring möten och avstämningar.
 • Ordna med en fast arbetsplats hemma och försök så gott det går att hålla dig till platsen.
 • Se till ljussättningen, ljudnivåer och ergonomin är förenligt med en god arbetsmiljö.
 • Följ de bestämda arbetstiderna och implementera rutiner. Kom ihåg att planera in och ta raster för att röra på dig.
 • Ring dina kollegor och stäm av och kommunicera mer för att undvika missförstånd. Det kan vara svårare att kommunicera när man inte fysiskt kan träffas.
 • Ha tätare kontakt med varandra över videosamtal eller ljudsamtal, exempelvis över en fika eller en after work.

Visste du att EcoOnline nu erbjuder gratis användning av HMS-verktyget Safety Manager. Safety Manager innehåller exempelvis specialanpassade checklistor för att säkerställa en god arbetsmiljö på hemmakontoret. 

 

1

 

Mentalt välbefinnande

Faror på arbetsplatsen gäller inte bara den fysiska arbetsmiljön. Vissa kan uppleva det svårt att anpassa sig till att arbeta i en miljö med begränsad social kontakt medan andra kan möta utmaningar i att starta sin arbetsdag samtidigt som de har barn som är hemma. Dessutom kan det vara svårt att arbeta disciplinerat  och skilja arbete från fritid.

Att säkerställa att anställda mår bra och känner att de kan hålla kontakten med sitt team är en annan viktig aspekt som också bör beaktas för mentalt välbefinnande.

I EcoOnline har vi bland annat implementerat dagliga videosamtal för att värna om teamkänslan. Några av oss kallar det en ”virtuell kaffepaus”. Dessutom har vi videosamtal av mer social karaktär som exempelvis quiz och gemensam träning.

 

Tips från en rutinerad distansarbetare

Som tidigare nämnt har EcoOnlines anställda lång erfarenhet av att arbeta hemifrån. Vi har bett några av våra mest rutinerade distansarbetare att dela med sig av sina bästa tips så att du också kan inspireras till att bli mer produktiv och säkerställa en sund balans mellan arbetsliv och fritid.

 • Stig upp tidigt och i vanlig tid, som om du skulle till arbetet. Att behålla morgonrutinen kan hjälpa för produktiviteten och främja en typ av normalitet.
 • Klä dig som om du skulle gå till kontoret, känn dig presentabel vid exempelvis en videokonferens.
 • Om du behöver kombinera hemmakontor och barnomsorg – dela upp dagen och skapa förutsägbarhet både för dina barn och kollegor. Kommunicera när du är tillgänglig för jobbet och när du behöver spendera tid med läxläsning och lek.
 • Planera din arbetsdag inklusive pauser. Det är viktigt att införa en tydlig ”öppettid” för hemma kontoret också.
 • Se till att göra din lunchpaus till dagens lilla höjdpunkt – ät inte vid skrivbordet!
 • Håll din arbetspats ren och organiserad
 • Skapa en att-göra-lista för veckan och en för varje dag för att se till att du håller fokus

Lycka till! 😊

 

Publicerat
06. April 2020