Få ordning

Få ordning på kemikalierna

EcoOnline Blogg

Få ordningKemikalieskåp

Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser. Eftersom kemikalier kan ha  allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra rutiner för hur de ska användas på ett korrekt sätt.

Ta ett gemensamt ansvar

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att alla arbetstagare har kunskap om hantering av verksamhetens kemikalier och för att se till att det finns fungerande rutiner. Men för att arbetsmiljörutinerna ska bli så bra som möjligt i en verksamhet så måste alla vara med och bidra. Varje arbetstagare ska känna till kemikaliernas hälsorisker och de är också skyldiga att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren anvisat.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god. Till hjälp kan arbetsgivaren ha ett skyddsombud/arbetsmiljöombud som meddelar arbetsgivaren om det finns fel eller avvikelser i arbetsmiljörutinerna.

Planera kemikaliearbetet

Förebygg istället för att fixa problem när de uppstår

En kemikalieolycka som påverkar någons hälsa, eller ett utsläpp av miljögifter som förstör naturen kan vara väldigt kostsamt. Industrier och näringsliv förlorar årligen flera miljarder kronor på grund av sjukfrånvaro som orsakats av kemikalier. Det kan också tillkomma kostnader för utsläpp i naturen eller brott mot kemikalielagstiftningen på grund av dåligt omdöme.

För att förebygga skador och olyckor behöver man kunskap och bra rutiner kring hur kemikalier ska hanteras och förvaras. Bra kemikaliehantering är endast möjligt om arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud/arbetsmiljöombud har ett gott samarbete.

Att förebygga handlar om att ha översikt och kontroll

Det förebyggande arbetet blir enklare om du har översikt. Arbetet med att skaffa översikt och kontroll behöver inte vara så omfattande. Därför vill vi hjälpa dig att komma igång med några enkla steg så att du kan få ordning på kemikalierna redan idag!

Förch live

4 steg till översikt och kontroll

 

1. Kartlägg vilka kemikalier som finns i verksamheten.

Faromärkningen på produkten ger dig en kort beskrivning över riskerna som finns vid användning men det är viktigt att du också läser säkerhetsdatabladet. Där hittar du utförlig information om farliga egenskaper och rekommenderade försiktighetsåtgärder.

 

2. Skaffa ett system som gör det möjligt att samla all information om kemikalierna på ett enda ställe.

I Arbetsmiljölagen finns krav på att det finns förteckning på kemikalierna. En sådan förteckning kan vara ett kemikalieregister. Ett kemikalieregister kommer att effektivisera  sättet du arbetar dig igenom de resterande stegen.

EcoOnlines kemikalieregister Chemical Manager hjälper er att kartlägga, få en bra överblick och du har all information på ett ställe.


3. Bedöm riskerna som kemikalieanvändningen utgör baserat på faromärkningen och de upplysningar som finns i säkerhetsdatabladet.

För att bedöma riskerna är det nödvändigt att veta hur användarna exponeras. Om ni inte kan bedöma detta själva kan ni ta hjälp av företagshälsovård eller yrkeshygieniker.

 

4. Genomför åtgärder för att så få som möjligt ska bli exponerade för hälsofarliga ämnen.

  • Kan du ersätta farliga kemikalier med mindre farliga (substitution)?
  • Kan tekniska åtgärder, som till exempel ventilation, minska exponeringen?
  • Finns det utrustning som kan skydda mot de farliga kemikalierna?
  • Kan arbetsprocesserna organiseras så att så få som möjligt exponeras?

Chemical Manager

MER INFORMATION OM CHEMICAL MANAGER >

Publicerat
11. October 2019