Händelser
Avvikelsehantering

Gör det enkelt att upptäcka avvikelser vilket leder till förbättringar och färre olyckor

Genom att involvera och ge alla anställda tillgång till Safety Manager, uppnår verksamheten ökat engagemang och medvetenhet kring säkerhetsarbetet.

 

 1. Ett enkelt verktyg för att upptäcka avvikelser - registrera dig direkt i appen / webbläsaren oavsett plats.
 2. Få en översikt över avvikelser som har hanterats och få full kontroll över återstående arbeten.
 3. Välj mellan färdiga mallar utarbetade av HSE-experter eller anpassa och skapa dina egna.
 4. Underlätta för anonym rapportering via QR-kod eller extern webblänk.

Förmån

Tilldela utredare
Samarbete

Genom att involvera och ge alla anställda tillgång till Safety Manager, uppnår företaget ökat engagemang, medvetenhet och minskning av oönskade incidenter.

 • Spela in händelser direkt via en app på din mobil: där det händer - när det händer.
 • Ett system för alla i företaget - enkel kommunikation genom rollfördelning.
 • Skapa en positiv HMS-kultur i verksamheten genom att fokusera på att registrera avvikelser för kontinuerlig förbättring.
Detaljer
Ansvar

Distribuera ansvar och åtgärder enkelt och automatiskt

 • Tilldela nödvändiga korrigerande åtgärder till anställda omedelbart.
 • Delegera ansvar och få meddelande när de olika uppgifterna utförts – möjlighet finns också till feedback om avvikelsestatus direkt i appen / webbläsaren.
 • Avvikelser kan automatiskt och omedelbart tilldelas till rätt person / avdelning / roll.
Registrera händelse
Exakt

En inloggning - alltid översikt och lätt att dokumentera

 • Skapa anpassade och lokaliserade avvikelsesmallar som är relevanta för ditt företag.
 • Noggrann rapportering av avvikelser gör det lättare att identifiera orsaker och att samla relevanta erfarenheter.
 • Översikt över alla händelser i realtid med uppföljning så att samma sak inte inträffar igen.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Testa Safety Manager kostnadsfritt eller boka demo så går vi igenom systemet tillsammans med dig.